0:00
0:00

розділ: 150

Алілуя! Хваліть Бога в святині Його, хваліте Його на могутнім Його небозводі!
2 Хваліте Його за чини могутні Його, хваліте Його за могутню величність Його!
3 Хваліте Його звуком трубним, хваліте Його на арфі та гуслах!
4 Хваліте Його на бубні та танцем, хваліте Його на струнах та флейті!
5 Хваліте Його на цимбалах дзвінких, хваліте Його на цимбалах гучних!
6 Все, що дихає, хай Господа хвалить! Алілуя!