Числа

розділ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0:00
0:00

розділ: 33

Оце походи Ізраїлевих синів, що вийшли з єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсея та Аарона.
2 А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом, і оце їхні походи за їхніми виходами.
3 І рушили вони з Рамесесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця, другого дня по Пасці вийшли Ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту.
4 А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди.
5 І рушили Ізраїлеві сини з Рамесесу, і таборували в Суккоті.
6 І рушили з Суккоту й таборували в Етамі, що на краю пустині.
7 І рушили з Етаму, а вернулися до Пі-Хіроту, що перед Баал-Цефоном, і таборували перед Міґдолом.
8 І рушили з-перед Хіроту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в Етамській пустині, і таборували в Марі.
9 І рушили з Мари й увійшли до Еліму, а в Елімі дванадцять джерел води та сімдесят пальм, і таборували там.
10 І рушили з Еліму й таборували над Червоним морем.
11 І рушили з-над Червоного моря й таборували в пустині Сін.
12 І рушили з пустині Сін і таборували в Дофці.
13 І рушили з Дофки й таборували в Алуші.
14 І рушили з Алушу й таборували в Ріфідімі, і не було там води на пиття для народу.
15 І рушили з Ріфідіму й таборували в пустині Сінай.
16 І рушили з пустині Сінай і таборували в Ківрот-Гаттааві.
17 І рушили з Ківрот-Гаттаави й таборували в Хацероті.
18 І рушили з Хацероту й таборували в Рітмі.
19 І рушили з Рітми й таборували в Ріммоні Переца.
20 І рушили з Ріммону Переца й таборували в Лівні.
21 І рушили з Лівни й таборували в Ріссі.
22 І рушили з Рісси й таборували в Кегелаті.
23 І рушили з Кегелати й таборували на горі Шефер.
24 І рушили з гори Шефер і таборували в Хараді.
25 І рушили з Харади й таборували в Макгелоті.
26 І рушили з Макгелоту й таборували в Тахаті.
27 І рушили з Тахату й таборували в Тераху.
28 І рушили з Тераху й таборували в Мітці.
29 І рушили з Мітки й таборували в Хашмоні.
30 І рушили з Хашмони й таборували в Мосероті.
31 І рушили з Мосероту й таборували в Бене-Яакані.
32 І рушили з Бене-Яакану й таборували в Хорі Ґідґаду.
33 І рушили з Хору Ґідґаду й таборували в Йотваті.
34 І рушили з Йотвати й таборували в Авроні.
35 І рушили з Аврони й таборували в Ецйон-Ґевері.
36 І рушили з Ецйон-Ґеверу й таборували в пустині Цін, це Кадеш.
37 І рушили з Кадешу й таборували на Гор-горі, на краю едомської землі.
38 І зійшов священик Аарон на Гор-гору з Господнього наказу, та й помер там сорокового року виходу Ізраїлевих синів з єгипетського краю, п'ятого місяця, першого дня місяця.
39 А Аарон був віку ста й двадцяти й трьох літ, коли помер він на Гор-горі.
40 І почув ханаанеянин, цар Араду, а він сидів на півдні в Краї ханаанськім, що йдуть Ізраїлеві сини.
41 І рушили від Гор-гори й таборували в Цалмоні.
42 І рушили з Цалмони й таборували в Пуноні.
43 І рушили з Пунону й таборували в Овоті.
44 І рушили з Овоту й таборували в Ійє-Гааварімі, на моавській границі.
45 І рушили з Ійїму й таборували в Дівоні Ґаду.
46 І рушили з Дівону Ґаду й таборували в Алмон-Дівлатаймі.
47 І рушили з Алмон-Дівлатайми й таборували в горах Аварім перед Нево.
48 І рушили з гір Аварім, і таборували в моавських степах.
49 І таборували вони над Йорданом від Бет-Єшмоту аж до Авел-Шіттіму в моавських степах.
50 І Господь промовляв до Мойсея в моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:
51 Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш до них: Коли ви перейдете Йордан до ханаанського Краю,
52 то проженете всіх мешканців того Краю перед собою, і понищите всі їхні зображення, і всіх литих ідолів їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте.
53 І ви заволодієте тим Краєм, і осядете в ньому, бо Я дав вам той Край на власність.
54 І ви заволодієте тим Краєм жеребком за вашими родами: численному збільшите власність його, а малому зменшите власність його, де вийде йому жеребок, туди йому буде, за племенами ваших батьків будете володіти собі.
55 А якщо ви не виженете мешканців того Краю від себе, то будуть ті, кого позоставите з них, колючками в ваших очах та тернями в ваших боках. І будуть вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете.
56 І станеться, як Я думав був учинити їм, учиню те вам.