Zekeriya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0:00
0:00

Bölüm 6

Yine gözlerimi kaldırıp baktım, iki tunç* dağın arasından çıkıp gelen dört savaş arabası gördüm.
2 Birinci savaş arabasının kızıl, ikincisinin siyah,
3 üçüncüsünün beyaz, dördüncüsünün benekli atları vardı. Atların hepsi güçlüydü.
4 Benimle konuşan meleğe, "Bunlar ne, efendim?" diye sordum.
5 Melek şöyle karşılık verdi: "Bunlar bütün dünyanın Rab'bine hizmet ettikleri yerden çıkan göğün dört ruhudur.
6 Siyah atların çektiği savaş arabası bölgenin kuzeyine, beyaz atlarınki batıya, benekli atlarınki de güneye doğru gidiyor."
7 Yola çıktıklarında güçlü atlar yeryüzünü dolaşmak üzere gitmek istiyorlardı. Melek, "Gidin, yeryüzünü dolaşın!" deyince, gidip yeryüzünü dolaştılar.
8 Sonra melek bana seslendi: "Bak, bölgenin kuzeyine gidenler, orada öfkemi yatıştırdılar."
9 RAB bana şöyle seslendi:
10 "Armağanları sürgünden dönenlerden -Babil'den gelen Helday, Toviya ve Yedaya'dan- al ve aynı gün Sefanya oğlu Yoşiya'nın evine git.
11 Aldığın altınla gümüşten bir taç yaparak Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu'nun başına tak.
12 Ona Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor de: 'İşte Dal adındaki adam! Bulunduğu yerde filizlenecek ve RAB'bin Tapınağı'nı kuracak.
13 Evet, RAB'bin Tapınağı'nı kuracak olan odur. Görkemle kuşanacak, tahtında oturup egemenlik sürecek. Tahtında oturan kâhin olacak. İkisi arasında tam bir uyum olacak.'
14 Helday'ın, Toviya'nın, Yedaya'nın, Sefanya oğlu Yoşiya'nın anısına taç RAB'bin Tapınağı'na konulacak.
15 Uzaktakiler de gelip RAB'bin Tapınağı'nın yapımında çalışacak. Böylece beni size Her Şeye Egemen RAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız. Tanrınız RAB'bin sözüne özenle uyarsanız bütün bunlar gerçekleşecektir."