పవిత్ర బైబిల్

Telugu Holy Bible

తెలుగు లో హోలీ బైబిల్ యొక్క ఒక పుస్తకం ఎంచుకోండి

పాత నిబంధన - O.T.

ఒక Android లేదా ఆపిల్ (IOS) పరికరం ఉపయోగించి చదివి ఆంగ్లము మరియు తెలుగు (మరియు 35 మంది ఇతర భాషల్లోనూ) బైబిల్ వినేందుకు డౌన్లోడ్ చెయ్యండి మరియు మా బైబిల్ అనువర్తనం ఉపయోగిస్తే:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes