2. Petrova

1 2 3

0:00
0:00

поглавље 2

A beše i lažnih proroka u narodu, kao što će i medju vama biti lažnih učitelja, koji će uneti jeresi pogibli, i odricaće se Gospodara koji ih iskupi i dovodiće sebi naglu pogibao.
2 I mnogi će poći za njihovim nečistotama kojima će se huliti na put istine.
3 I u lakomstvu loviće vas izmišljenim rečima. Njihov sud odavno ne docni, i pogibao njihova ne drema.
4 Jer kad Bog ne poštede andjela koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenog, i predade da se čuvaju za sud;
5 I prvi svet ne poštede, nego sačuvavši samosmoga Noja, propovednika pravde, navede potop na svet bezbožnički;
6 I gradove Sodom i Gomor sažeže i razvali i osudi, i postavi ugled bezbožnicima koji bi postali;
7 I izbavi pravednog Lota, koga osramotiše bezakonici nečistotom življenja;
8 Jer kad življaše pravednik medju njima, gledajući i slušajući bezakona dela, mučaše od dana do dana pravednu dušu;
9 Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni;
10 A osobito one koji idu za telesnim željama nečistote, i ne mare za poglavarstvo, i koji su bezobrazni i samovoljni, i ne drhću huleći na slavu.
11 Kad andjeli, koji veću snagu i silu imaju, ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulni sud;
12 A oni, kao nerazumna životinja, koja je od prirode na to stvorena da se hvata i kolje, hule na ono što ne razumeju, i u pogibli svojoj propašće
13 Primajući platu nepravde. Oni misle da je slast častiti se svaki dan; oni su sramota i greh, koji se hrane svojim prevarama, jedući s vama;
14 Imajući oči pune preljubočinstva i neprestanog greha; prelašćujući neutvrdjene duše; imaju srce naučeno lakomstvu, deca kletve;
15 Ostavivši pravi put, zadjoše, i idu putem Valaama Vosorovog, kome omile plata nepravedna;
16 Ali bi pokaran za svoje bezakonje: skot nemi progovorivši glasom čovečijim zabrani bezumlje prorokovo.
17 Ovo su bezvodni izvori, i oblaci i magle koje progone vetrovi, za koje se čuva mrak tamni vavek.
18 Jer govoreći ponosite i lažljive reči prelašćuju na nečistote telesnih želja one koji odskora beže od onih što žive u prevari.
19 I obećavaju im slobodu, a sami su robovi pogibli; jer koga ko nadvlada onaj mu i robuje.
20 Jer ako odbegnu od nečistote sveta poznanjem Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im poslednje gore od prvog;
21 Jer im beše bolje da ne poznaše put pravde, negoli kad poznaše da se vrate natrag od svete zapovesti koja im je predana.
22 Jer im se dogodi istinita pripovest: pas se povraća na svoju bljuvotinu, i: svinja okupavši se, u kaljužu.