1. Petrova

1 2 3 4 5

0:00
0:00

поглавље 5

Starešine koje su medju vama molim koji sam i sam starešina i svedok Hristovog stradanja, i imam deo u slavi koja će se javiti:
2 Pasite stado Božije, koje vam je predato, i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno, i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobrog srca;
3 Niti kao da vladate narodom; nego bivajte ugledi stadu;
4 I kad se javi poglavar pastirski, primićete venac slave koji neće uvenuti.
5 Tako vi mladi slušajte starešine; a svi se slušajte medju sobom, i stecite poniznost; jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat.
6 Ponizite se, dakle, pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dodje vreme.
7 Sve svoje brige bacite na Nj jer se on brine za vas.
8 Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, djavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.
9 Branite se od njega tvrdjom u veri, znajući da se takva stradanja dogadjaju vašoj braći po svetu.
10 A Bog svake blagodati, koji vas pozva na večnu svoju slavu u Hristu Isusu, on da vas, pošto malo postradate, savrši, da utvrdi, da ukrepi, da utemelji.
11 Njemu slava i država va vek veka. Amin.
12 Po Silvanu, vašem vernom bratu, kao što mislim, pišem vam ovo malo, savetujući i svedočeći da je ovo prava blagodat Božija u kojoj stojite.
13 Pozdravlja vas crkva s vama izbrana u Vavilonu, i Marko, sin moj.
14 Pozdravite jedan drugog celivom ljubavi. Mir vam svima u Hristu Isusu. Amin.