1. Solunjanima

1 2 3 4 5

0:00
0:00

поглавље 5

A za čase i vremena, braćo, nije vam potrebno pisati;
2 Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći.
3 Jer kad kažu: Mir je, i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.
4 Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane.
5 Jer ste vi svi sinovi videla i sinovi dana: nismo noći niti tame.
6 Tako dakle da ne spavamo kao i ostali, nego da pazimo i da budemo trezni.
7 Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju, u noći se opijaju.
8 Ali mi koji smo sinovi dana da budemo trezni i obučeni u oklop vere i ljubavi, i s kacigom nade spasenja;
9 Jer nas Bog ne postavi za gnev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda svog Isusa Hrista,
10 Koji umre za nas da mi, stražili ili spavali, zajedno s Njim živimo.
11 Toga radi utešavajte jedan drugog, i popravljajte svaki bližnjeg, kao što i činite.
12 Molimo vas pak, braćo, prepoznajte one koji se trude medju vama, i nastojnike svoje u Gospodu i učitelje svoje,
13 I imajte ih u izobilnoj ljubavi za delo njihovo. Budite mirni medju sobom.
14 Molimo vas pak, braćo, poučavajte neuredne, utešavajte malodušne, branite slabe, snosite svakog.
15 Gledajte da niko ne vraća kome zla za zlo;
16 Nego svagda idite za dobrim, i medju sobom, prema svima.
17 Radujte se svagda.
18 Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.
19 Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite.
20 A sve kušajući dobro držite.
21 Uklanjajte se od svakog zla.
22 A sam Bog mira da posveti vas cele u svačemu;
23 I ceo vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista.
24 Veran je Onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.
25 Braćo! Molite se Bogu za nas.
26 Pozdravite braću svu celivom svetim.
27 Zaklinjem vas Gospodom da pročitate ovu poslanicu pred svom braćom svetom.
28 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama. Amin.