поглавље 2

Ovako veli Gospod: Za tri zla i za četiri što učini Moav, neću mu oprostiti, jer sažeže kosti cara edomskog u kreč.
2 Nego ću pustiti oganj na Moava, te će proždreti dvorove u Kariotu, i Moav će poginuti s vrevom, s vikom i s glasom trubnim.
3 I istrebiću sudiju iz njega i sve knezove njegove pobiću s njim, veli Gospod.
4 Ovako veli Gospod: Za tri zla i za četiri što učini Juda, neću mu oprostiti, jer prezreše zakon Gospodnji i uredbe Njegove ne držaše, i prevariše se lažima svojim, za kojima hodiše oci njihovi.
5 Nego ću pustiti oganj u Judu, te će proždreti dvore jerusalimske.
6 Ovako veli Gospod: Za tri zla i za četiri što učini Izrailj, neću mu oprostiti, jer prodavaše pravednika za novce i ubogog za jedne opanke.
7 Čeznu za prahom zemaljskim na glavi siromasima, i prevraćaju put smernima; i sin i otac odlaze k jednoj devojci da skvrne sveto ime moje.
8 I na haljinama u zalogu uzetim leže kod svakog oltara, i vino oglobljenih piju u kući bogova svojih.
9 A ja istrebih ispred njih Amoreje, koji behu visoki kao kedri i jaki kao hrastovi, i potrh rod njihov ozgo i žile njihove ozdo.
10 I ja vas izvedoh iz zemlje misirske, i vodih vas po pustinji četrdeset godina da biste nasledili zemlju amorejsku.
11 I podizah izmedju sinova vaših proroke i izmedju mladića vaših nazireje. Nije li tako? Sinovi Izrailjevi, govori Gospod.
12 A vi pojiste nazireje vinom, i prorocima zabranjivaste govoreći: Ne prorokujte.
13 Evo, ja ću vas pritisnuti na mestu vašem kao što se pritiskaju kola puna snoplja.
14 I neće biti bega brzome, i jaki neće utvrditi kreposti svoje, i hrabri neće spasti dušu svoje.
15 I strelac neće se održati, i laki na nogu neće se izbaviti, niti će konjanik spasti duše svoje.
16 Nego će najhrabriji medju junacima go pobeći u onaj dan, govori Gospod.