Capitol 82

(Un psalm al lui Asaf.)

Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.
2 -,,Pînă cînd veţi judeca strîmb, şi veţi căuta la faţa celor răi? -
3 Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,
4 Scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi -i din mîna celor răi.``
5 Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep'nimic, ci umblă în întunerec; de aceea se clatină toate temeliile pămîntului.
6 Eu am zis: ,,Sînteţi dumnezei, toţi sînteţi fii ai Celui Prea Înalt.``
7 Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.`` -
8 Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pămîntul! Căci toate neamurile sînt ale Tale.