ישעיה

הפרק: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

0:00
0:00

הפרק 12

ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃
2 הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃
3 ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה׃
4 ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃
5 זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת זאת בכל הארץ׃
6 צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃