1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0:00
0:00

הפרק 10

וישם המלך אחשרש מס על הארץ ואיי הים׃
2 וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס׃
3 כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו׃