Ιώβ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Κεφάλαιο 12

ΚΑΙ ο Ιώβ απάντησε, και είπε:
2 Εσείς, στ' αλήθεια, είστε οι άνθρωποι, και με σας η σοφία θα φτάσει στο τέλος της.
3 Κι εγώ έχω σύνεση, όπως κι εσείς· δεν είμαι κατώτερος από σας· και ποιος δεν γνωρίζει τέτοια πράγματα;
4 Έγινα χλευασμός στον πλησίον μου, ο οποίος επικαλούμαι τον Θεό, και μου απαντάει. Ο δίκαιος και ο άμεμπτος γίνεται περιγέλαστος.
5 Αυτός που κινδυνεύει να γλιστρήσει με τα πόδια, είναι σαν καταφρονημένο λυχνάρι στον στοχασμό εκείνου που ευτυχεί.
6 Οι σκηνές των ληστών ευτυχούν, κι αυτοί που παροργίζουν τον Θεό είναι σε ασφάλεια, στα χέρια των οποίων ο Θεός φέρνει αφθονία.
7 Αλλά, ρώτησε τώρα τα ζώα, και θα σε διδάξουν· και τα πουλιά τού ουρανού, και θα σου αναγγείλουν·
8 ή, μίλησε στη γη, και θα σε διδάξει· και τα ψάρια τής θάλασσας θα σου διηγηθούν.
9 Ποιος απ' όλους αυτούς δεν γνωρίζει, ότι το χέρι τού Κυρίου τα έφτιαξε;
10 Στο χέρι τού οποίου βρίσκεται η ψυχή όλων αυτών που ζουν, και η πνοή κάθε ανθρώπινης σάρκας.
11 Το αυτί δεν διακρίνει τα λόγια; Και ο ουρανίσκος δεν παίρνει γεύση τού φαγητού του;
12 Η σοφία είναι με τους γέροντες, και η σύνεση με τη μακρότητα των ημερών.
13 Σ' αυτόν είναι η σοφία και η δύναμη· αυτός έχει βουλή και σύνεση.
14 Δέστε, καταστρέφει, και δεν ανοικοδομείται· κλείνει ενάντια στον άνθρωπο, και δεν υπάρχει κανένας που να ανοίγει.
15 Δέστε, κρατάει τα νερά, και ξεραίνονται· τα στέλνει ξανά, και καταστρέφουν τη γη.
16 Μαζί του είναι η δύναμη και η σοφία· δικός του είναι αυτός που εξαπατιέται κι αυτός που εξαπατάει.
17 Παραδίνει τους συμβούλους ως λάφυρο, και μωραίνει τους κριτές.
18 Λύνει τη ζώνη των βασιλιάδων, και περιζώνει την οσφύ τους με σχοινί.
19 Παραδίνει τους άρχοντες ως λάφυρο, και καταστρέφει τους ισχυρούς.
20 Αφαιρεί τον λόγο των δεινών ρητόρων, και σηκώνει τη σύνεση από τους πρεσβύτερους.
21 Ξεχύνει καταφρόνηση επάνω στους άρχοντες, και λύνει τη ζώνη των ισχυρών.
22 Αποκαλύπτει βαθιά πράγματα μέσα από το σκοτάδι, και βγάζει στο φως τη σκιά τού θανάτου.
23 Μεγαλύνει τα έθνη, και τα αφανίζει· πλαταίνει τα έθνη, και τα συστέλλει.
24 Αφαιρεί την καρδιά από τους αρχηγούς των λαών τής γης, και τους κάνει να περιπλανιούνται σε άβατη έρημο·
25 ψηλαφούν σε σκοτάδι χωρίς φως, και τους κάνει να παραφέρονται σαν αυτόν που μεθάει.