Εσθήρ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Κεφάλαιο 10

ΚΑΙ ο βασιλιάς Ασσουήρης επέβαλε φόρο στη γη και στα νησιά τής θάλασσας.
2 Και όλες οι πράξεις τής δύναμής του και της ισχύος του, και η περιγραφή τής μεγαλειότητας του Μαροδοχαίου, στην οποία ο βασιλιάς τον είχε προβιβάσει, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων τής Μηδίας και της Περσίας;
3 Επειδή, ο Μαροδοχαίος, ο Ιουδαίος, στάθηκε δεύτερος μετά τον βασιλιά Ασσουήρη, και μεγάλος ανάμεσα στους Ιουδαίους, και αγαπητός από το πλήθος των αδελφών του, ζητώντας το καλό του λαού του, και μιλώντας ειρήνη για όλους τους απογόνους του.