Hoseas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Kapitel 14

(14:2)

Israel, vend om til HERREN din Gud, thi du faldt ved din Brøde.
2 (14:3) Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: "Tilgiv al vor Brøde, vær nådig! Vi betaler med Læbernes F1ugt.
3 (14:4) Vi vil ej søge Hjælp hos Assur, ej lide på Stridshest, vi kalder ej mer vore Hænders Værk vor Gud; hos dig finder faderløs Medynk."
4 (14:5) Jeg læger deres Frafald, elsker dem frivilligt, min Vrede har vendt sig fra dem.
5 (14:6) Jeg vil være Israel som Dug, han skal blomstre som Liljen, Rod skal han slå som en Poppel
6 (14:7) og bugne af Skud, som et Olietræ stå i Pragt, som Libanon dufte.
7 (14:8) Atter skal de bo i min Skygge, Korn skal de avle, skyde som en Vinstok med Ry som Libanons Vin.
8 (14:9) Hvad skal Efraim mere med Afguder? Jeg hører ham, ser ned til ham. Jeg er som en grøn Cypres, du får din Frugt fra mig.
9 (14:10) Hvem er så viis, at han fatter det, så klog, at han ved det? Thi rette er HERRENs Veje; retfærdige vandrer på dem, men Syndere snubler på dem.