Kapitel 12

På hin Dag skal du sige: Jeg takker dig, HERRE, thi du vrededes på mig; men din Vrede svandt, og du trøstede mig.
2 Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.
3 I skal øse Vand med Glæde af Frelsens Kilder
4 og sige på hin Dag: Tak HERREN, påkald hans Navn, gør hans Gerninger kendt blandt Folkene, kundgør, at hans Navn er højt!
5 Lovsyng HERREN, thi stort har han øvet,lad det blive kendt på den vide Jord!
6 Bryd ud i Fryderåb, Zions Beboere, thi stor i eders Midte er Israels Hellige!