Ordsprogene

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Kapitel 20

En Spotter er Vinen, stærk Drik slår sig løs, og ingen, som raver deraf, er viis.
2 Som Løvebrøl er Rædslen, en Konge vækker, at vække hans Vrede er at vove sit Liv.
3 Mands Ære er det at undgå Trætte, men alle Tåber vil Strid.
4 Om Efteråret pløjer den lade ikke, han søger i Høst, men finder intet.
5 Råd i Mands Hjerte er dybe Vande, men Mand med Indsigt drager det op.
6 Mangen kaldes en velvillig Mand, men hvem kan finde en trofast Mand?
7 Retfærdig er den, som lydefrit vandrer, hans Sønner får Lykke efter ham.
8 Kongen, der sidder i Dommersædet, sigter alt ondt med sit Blik.
9 Hvo kan sige: "Jeg rensed mit Hjerte, og jeg er ren for Synd!"
10 To Slags Vægt og to Slags Mål, begge Dele er HERREN en Gru.
11 Selv Drengen kendes på det, han gør, om han er ren og ret hans Færd.
12 Øret, der hører, og Øjet, der ser, HERREN skabte dem begge.
13 Elsk ikke Søvn, at du ej bliver fattig, luk Øjnene op og bliv mæt.
14 Køberen siger: "Usselt, usselt!" men skryder af Handelen, når han går bort.
15 Har man end Guld og Perler i Mængde, kosteligst Smykke er Kundskabslæber.
16 Tag hans Klæder, han borged for en anden, pant ham for fremmedes Skyld!
17 Sødt smager Løgnens Brød, bagefter fyldes Munden med Grus.
18 Planer, der lægges ved Rådslagning, lykkes; før Krig efter modent Overlæg!
19 Bagtaleren røber, hvad ham er betroet, hav ej med en åbenmundet at gøre!
20 Den, der bander Fader og Moder, i Bælgmørke går hans Lampe ud.
21 Først haster man efter en Arv, men til sidst velsignes den ikke.
22 Sig ikke: "Ondt vil jeg gengælde!" Bi på HERREN, så hjælper han dig.
23 To Slags Lodder er HERREN en Gru, det er ikke godt, at Vægten er falsk.
24 Fra HERREN er Mands Fjed, hvor kan et Menneske fatte sin Skæbne!
25 Det er farligt at sige tankeløst: "Helligt!" og først efter Løftet tænke sig om.
26 Viis Konge sigter de gudløse, lader Tærskehjul gå over dem.
27 Menneskets Ånd er en HERRENs Lampe, den ransager alle hans indres Kamre.
28 Godhed og Troskab vogter Kongen, han støtter sin Trone ved Retfærd.
29 Unges Stolthed er deres Styrke, gamles Smykke er grånet Hår.
30 Blodige Strimer renser den onde og Hug hans Indres Kamre.