Jób

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0:00
0:00

Kapitola 25

Tedy odpovídaje Bildad Suchský, řekl:
2 Panování a hrůza Boží působí pokoj na výsostech jeho.
3 Zdaliž jest počet vojskům jeho? A nad kým nevzchází světlo jeho?
4 Jakž by tedy spravedliv býti mohl bídný člověk před Bohem silným, aneb jak čist býti narozený z ženy?
5 Hle, ani měsíc nesvítil by, ani hvězdy nebyly by čisté před očima jeho,
6 Nadto pak smrtelný člověk, jsa jako červ, a syn člověka, jako hmyz.