1 Timoteju

1 2 3 4 5 6


Poglavlje 1

Pavao, apostol Krista Isusa po nalogu Boga, Spasitelja našega, i Krista Isusa, nade naše,
2 Timoteju, pravomu sinu u vjeri: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!
3 Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne naučavaju drugih nauka
4 i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri.
5 Svrha je te zapovijedi ljubav iz čista srca, dobre savjesti i vjere neprijetvorne.
6 To su neki promašili i zastranili u praznorječje;
7 htjeli bi biti učitelji Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde.
8 A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito,
9 svjestan toga da je Zakon tu ne za pravednika nego za bezakonike i nepokornike, nepobožnike i grešnike, bezbožnike i svetogrdnike, ocoubojice i materoubojice, koljače,
10 bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike, i ima li još što protivno zdravom nauku -
11 po evanđelju Slave blaženoga Boga koje je meni povjereno.
12 Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu - Kristu Isusu, Gospodinu našemu - jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene
13 koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri.
14 I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu.
15 Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja.
16 A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni.
17 A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.
18 Taj ti zadatak predajem, sine Timoteju, u skladu s proroštvima nekoć nad tobom izrečenima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti
19 imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere.
20 Među njima je Himenej i Aleksandar, koje sam predao Sotoni da nauče ne huliti.