Matej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Poglavlje 20

"Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd.
2 Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.
3 Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni
4 pa i njima reče: 'Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.'
5 I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako.
6 A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: 'Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?'
7 Kažu mu: 'Jer nas nitko ne najmi.' Reče im: 'Idite i vi u vinograd.'"
8 "Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: 'Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.'
9 Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar.
10 Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar.
11 A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina:
12 'Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.'"
13 "Nato on odgovori jednomu od njih: 'Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar?
14 Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.
15 Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?'"
16 "Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji."
17 Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reče:
18 "Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt
19 i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti."
20 Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, pade ničice da od njega nešto zaište.
21 A on će joj: "Što želiš?" Kaže mu: "Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva."
22 Isus odgovori: "Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti?" Kažu mu: "Možemo!"
23 A on im reče: "Čašu ćete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva - to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac."
24 Kada su to čula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata.
25 Zato ih Isus dozva i reče: "Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću.
26 Neće tako biti među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj.
27 I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga."
28 "Tako i Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge."
29 Kad su izlazili iz Jerihona, pođe za njim silan svijet.
30 I gle, dva slijepca sjeđahu kraj puta. Čuvši da Isus prolazi, povikaše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!"
31 Mnoštvo ih ušutkivalo, ali oni još jače viknuše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!"
32 Isus se zaustavi, dozove ih i reče: "Što hoćete da vam učinim?"
33 Kažu mu: "Gospodine, da nam se otvore oči."
34 Isus se ganut dotače njihovim očiju i oni odmah progledaše. I pođoše za njim.