Çocuklar


 • Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: Size RAB korkusunu öğreteyim.
  Mezmurlar 34:11
 • Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla.
  Mezmurlar 119:9
 • Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için. Sevgin sonsuzdur, ya RAB, Elinin eserini bırakma!
  Mezmurlar 138:8
 • O zaman gençliğinde Sağlıklı yetişen fidan gibi olacak oğullarımız, Sarayın oymalı sütunları gibi olacak kızlarımız.
  Mezmurlar 144:12
 • Oğlum, unutma öğrettiklerimi, Aklında tut buyruklarımı.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 3:1
 • Çocuklarım, şimdi beni dinleyin: Yolumu izleyenlere ne mutlu! Uyarılarımı dinleyin ve bilge kişiler olun, Görmezlikten gelmeyin onları.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 8:32-33
 • Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz. Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim, Esenlikleri tam olacak.
  Yeşaya 54:13
 • Yemekten sonra İsa, Simun Petrus'a, "Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?" diye sordu. Petrus, "Evet, ya Rab" dedi, "Seni sevdiğimi bilirsin." İsa ona, "Kuzularımı otlat" dedi.
  Yuhanna 21:15
 • Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.
  2 Timoteosa 2:22
 • Benim için, çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz!
  3Yuhanna 1:4
 • Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba gibi, Sevdiğini azarlar.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 3:12
 • Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 13:24
 • Henüz umut varken çocuğunu eğit, Onun yıkımına neden olma.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 19:18
 • Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır, Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 22:15
 • Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, Onu değnekle dövsen de ölmez.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 23:13
 • Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.
  Koloselilere 3:21
 • Evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletmeli, her yönden saygılı olmalarını sağlamalı.
  1 Timoteosa 3:4
 • Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz: "Oğlum, Rab'bin terbiye edişini hafife alma, Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır." Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız, oğullar değil, yasadışı evlatlarsınız. Kaldı ki, bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse Ruhlar Babası'na bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi?
  İbranilere 12:5-9
 • Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin.
  Yasa'nın Tekrarı 6:7
 • Size bildirdiğim bütün bu buyruklara iyice uyun ki, size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza sürekli iyilik gelsin. Böylece Tanrınız RAB'bin gözünde iyi ve doğru olanı yapmış olacaksınız."
  Yasa'nın Tekrarı 12:28
 • Musa sözlerini bitirince, İsrailliler'e şöyle dedi: "Bugün size bildirdiğim bu uyarıcı sözlerin tümünü benimseyin. Bu yasanın bütün sözlerine dikkat etmeleri ve yerine getirmeleri için çocuklarınıza buyruk verin. Bunlar sizin için boş sözler değildir, sizin yaşamınızdır. Şeria Irmağı'ndan geçerek mülk edineceğiniz ülkede ömrünüz bu sözler sayesinde uzun olacaktır."
  Yasa'nın Tekrarı 32:46, 47
 • Babam bana şunu öğretti: "Söylediklerime yürekten sarıl, Buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın. Bilgeliği ve aklı sahiplen, Söylediklerimi unutma, onlardan sapma.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 4:4, 5
 • Doğru ve dürüst bir babaya Sahip olan çocuklara ne mutlu!
  Süleyman'ın Özdeyişleri 20:7
 • Durumu görünce ayağa kalktım; soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese, "Onlardan korkmayın!" dedim, "Yüce ve görkemli Rab'bi anımsayın. Kardeşleriniz, oğullarınız, kızlarınız, karılarınız, evleriniz için savaşın."
  Nehemya 4:14
 • Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab'bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.
  Efeslilere 6:4
 • Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.
  2 Timoteosa 2:2