Dürüstlük


  • Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız; Koloselilere 3:9
  • Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Romalılara 12:17
  • Çünkü yalnız Rab'bin gözünde değil, insanların gözünde de doğru olanı yapmaya dikkat ediyoruz. 2 Korintoslulara 8:21
  • RAB hileli teraziden iğrenir, Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır. Erdemlinin dürüstlüğü ona yol gösterir, Hainin yalancılığıysa yıkıma götürür. Süleyman'ın Özdeyişleri 11:1, 3
  • Kötü kişinin günahlı sözleri kendisi için tuzaktır, Ama doğru kişi sıkıntıyı atlatır. Dürüst tanık doğruyu söyler, Yalancı tanıksa hile solur. Süleyman'ın Özdeyişleri 12:13, 17
  • Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, İtiraf edip bırakansa merhamet bulur. Süleyman'ın Özdeyişleri 28:13
  • Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Yakub'un 5:16
  • Utanç verici gizli yolları reddettik. Hileye başvurmayız, Tanrı'nın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Tanrı'nın önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz. 2 Korintoslulara 4:2