Rehberlik


 • Davarına iyi bak, Sığırlarına dikkat et.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 27:23
 • "Yabancılar senin surlarını onaracak, Kralları sana hizmet edecek. Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da, Kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim.
  Yeşaya 60:10
 • "'Egemen RAB şöyle diyor: Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım.
  Ezekiel 34:11
 • İkinci kez yine ona, "Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?" diye sordu. O da, "Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin" dedi. İsa ona, "Koyunlarımı güt" dedi.
  Yuhanna 21:16
 • Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü. Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır.
  1 Korintoslulara 3:6, 7
 • Tanrı'nın bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım, başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin.
  1 Korintoslulara 3:10
 • Aranıza ruhsal tohumlar ektiysek, sizden maddesel bir harman biçmemiz çok mu?
  1 Korintoslulara 9:11
 • Şunu unutmayın: Az eken az biçer, çok eken çok biçer.
  2 Korintoslulara 9:6
 • Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.
  2 Timoteosa 2:2
 • Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara*, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum: Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak göreviniziyapın.
  1 Petrus'un 5:2