Rehberlik


  • Davarına iyi bak, Sığırlarına dikkat et. Süleyman'ın Özdeyişleri 27:23
  • "Yabancılar senin surlarını onaracak, Kralları sana hizmet edecek. Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da, Kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim. Yeşaya 60:10
  • "'Egemen RAB şöyle diyor: Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Ezekiel 34:11
  • İkinci kez yine ona, "Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?" diye sordu. O da, "Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin" dedi. İsa ona, "Koyunlarımı güt" dedi. Yuhanna 21:16
  • Tohumu ben ektim, Apollos suladı. Ama Tanrı büyüttü. Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır. 1 Korintoslulara 3:6, 7
  • Tanrı'nın bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım, başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin. 1 Korintoslulara 3:10
  • Aranıza ruhsal tohumlar ektiysek, sizden maddesel bir harman biçmemiz çok mu? 1 Korintoslulara 9:11
  • Şunu unutmayın: Az eken az biçer, çok eken çok biçer. 2 Korintoslulara 9:6
  • Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. 2 Timoteosa 2:2
  • Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara*, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum: Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak göreviniziyapın. 1 Petrus'un 5:2