Koruma düşmanları


 • "'Kurallarıma uyacak, ilkelerimi özenle yerine getireceksiniz. Böylece ülkede güvenlik içinde yaşayacaksınız. LEVİLİLER 25:18
 • Benyamin için de şöyle dedi: "RAB'bin sevgilisi, O'nun yanında güvenlikte yaşasın; RAB bütün gün onu korur, O da RAB'bin kucağında oturur." YASA'NIN TEKRARI 33:12
 • Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı'dır, Seni taşıyan O'nun yorulmaz kollarıdır. Düşmanı önünden kovacak Ve sana, 'Onu yok et! diyecek. YASA'NIN TEKRARI 33:27
 • Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamanı diliyorum. Çünkü, ey Egemen RAB, sen böyle söz verdin ve kulunun soyu kutsamanla sonsuza dek kutlu kılınacak." 2 Samuel 7:29
 • Sonra Şam Aramlıları'nın ülkesine askeri birlikler yerleştirdi. Onlar da Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. RAB Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı. 2 Samuel 8:6
 • Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. 1. TARİHLER 17:8
 • Esenlik içinde yatar uyurum, Çünkü yalnız sen, ya RAB, Güvenlik içinde tutarsın beni. MEZMURLAR 4:8
 • Gözümü RAB'den ayırmam, Sağımda durduğu için sarsılmam. MEZMURLAR 16:8
 • Çünkü kral RAB'be güvenir, Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. Elin bütün düşmanlarına erişecek, Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak. Öfkelendiğin an, ya RAB, Kızgın fırına döndüreceksin onları; Gazapla yutacak, Ateşle tüketeceksin. MEZMURLAR 21:7-9
 • RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar, Kurtarır onları. MEZMURLAR 34:7
 • Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. MEZMURLAR 46:1
 • Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak. Tanrı'nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek, Yalancıların ağzıysa kapanacak. MEZMURLAR 63:11
 • Sen RAB'bi kendine sığınak, Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için, Başına kötülük gelmeyecek, Çadırına felaket yaklaşmayacak. MEZMURLAR 91:9, 10
 • Evi RAB yapmazsa, Yapıcılar boşuna didinir. Kenti RAB korumazsa, Bekçi boşuna bekler. MEZMURLAR 127:1
 • Burada Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım, Meshettiğim kralın soyunu Işık olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, Ama onun başındaki taç parıldayacak." MEZMURLAR 132:17,18
 • Sensin kralları zafere ulaştıran, Kulun Davut'u kötülük kılıcından kurtaran. MEZMURLAR 144:10
 • Çünkü senin güvencen RAB'dir, Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır. SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 3:26
 • RAB'den korkan tam güvenliktedir, RAB onun çocuklarına da sığınak olacaktır. SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 14:26
 • RAB'bin adı güçlü kuledir, Ona sığınan doğru kişi için korunaktır. SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 18:10
 • At savaş günü için hazır tutulur, Ama zafer sağlayan RAB'dir. SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 21:31
 • Tanrı'nın her sözü güvenilirdir, O kendisine sığınan herkese kalkandır. SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 30:5
 • Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. Amos 3:7
 • İblis'in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. EFESLİLERE 6:11, 12