Pagpili ng Bibliya bersikulo sa Tagalog

Ito ay isang magandang simula kung gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ilang mga isyu at paksa. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto. Ito lamang ay tumutulong sa amin upang matandaan key talata na saligan sa aming pananampalataya at makakuha ng bigyan ng lakas at pag-asa at lakas sa ilang mga tukoy na isyu at siguro sa kagyat na sitwasyon. Pumili mula sa isa sa mga kategorya sa ibaba: