Bekämpa fienden


 • När fienden bryter fram lik en ström, skall HERRENS andedräkt förjaga honom.
  Jesaja 59:19
 • Och han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, till att driva ut dem, så ock makt att bota alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.
  Matteus 10:1
 • Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen."
  Matteus 16:19
 • "Gå bort, Satan, och stå mig icke i vägen; ty dina tankar äro icke Guds tankar, utan människotankar."
  Markus 8:33
 • Och han kallade tillhopa de tolv och gav dem makt och myndighet över alla onda andar, så ock makt att bota sjukdomar.
  Lukas 9:1
 • "Herre, också de onda andarna äro oss underdåniga genom ditt namn."
  Lukas 10:17
 • Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada.
  Lukas 10:19
 • Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad.
  2 Korinthierbrevet 10:4, 5
 • och given icke djävulen något tillfälle.
  Efesierbrevet 4:27
 • För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.
  Efesierbrevet 6:10, 11
 • I, kära barn, I ären av Gud och haven övervunnit dessa; ty han som är i eder är större än den som är i världen.
  1Johannes 4:4
 • Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfaras edra bröder här i världen.
  1 Petrusbrevet 5:8, 9
 • Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar.
  1Johannes 3:8