Vila och semestrar


 • Jag lade mig och somnade in; jag har åter vaknat upp, ty HERREN uppehåller mig.
  Psaltaren 3:5
 • I frid vill jag lägga mig ned, och i frid skall jag somna in, ty du, HERRE, låter mig bo avskild och i trygghet.
  Psaltaren 4:8
 • Du skall icke behöva frukta nattens fasor, icke pilen, som flyger om dagen,
  Psaltaren 91:5
 • detsamma giver han åt sina vänner, medan de sova.
  Psaltaren 127:2
 • När du lägger dig, skall intet förskräcka dig, och sedan du har lagt dig, skall du sova sött.
  Ordspråksboken 3:24
 • Söt är arbetarens sömn, vare sig han har litet eller mycket att äta; men den rikes överflöd tillstädjer honom icke att sova.
  Ecclesiastes 5:12
 • och går då in i friden; de som hava vandrat sin väg rätt fram få ro i sina vilorum.
  Jesaja 57:2
 • <
 • "Lovad vare HERREN, som har givit sitt folk Israel ro, alldeles såsom han har sagt! Alls intet har uteblivit av allt det goda som han lovade genom sin tjänare Mose.
  1 Kungaboken 8:56
 • Du kan då vara trygg, ty du äger ett hopp; du spanar omkring dig och går sedan trygg till vila.
  Job 11:18
 • och går då in i friden; de som hava vandrat sin väg rätt fram få ro i sina vilorum.
  Jesaja 57:2
 • Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor; om du kallar sabbaten din lust och HERRENS helgdag en äredag, ja, om du ärar den, så att du icke går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord,då skall du finna din lust i HERREN, och jag skall föra dig fram över landets höjder och giva dig till näring din fader Jakobs arvedel. Ja, så har HERRENS mun talat.
  Jesaja 58:13:14
 • Alltså, vare sig I äten eller dricken, eller vadhelst annat I gören, så gören allt till Guds ära.
  1 Korinthierbrevet 10:31
 • Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk.Ty den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina verk, likasom Gud från sina.
  Hebreerbrevet 4:9, 10