Löften om lycka


 • Men låt alla dem glädjas, som taga sin tillflykt till dig; evinnerligen må de jubla, ty du beskärmar dem; i dig må de fröjda sig, som hava ditt namn kärt.
  Psaltaren 5:11
 • Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.
  Psaltaren 16:11
 • Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd; om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel.
  Psaltaren 30:5
 • De som så med tårar skola skörda med jubel.
  Psaltaren 126:5
 • En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.Ja, av dina händers arbete får du njuta frukten; säll är du, och väl dig!
  Psaltaren 128:1, 2
 • Ja, HERRENS förlossade skola vända tillbaka och komma till Sion med jubel; evig glädje skall kröna deras huvuden, fröjd och glädje skola de undfå, men sorg och suckan skola fly bort.
  Jesaja 35:10
 • Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder glädje skall bliva fullkomlig.
  Johannes 15:11
 • Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.
  Romabrevet 14:17