заштита


 • Držite uredbe moje i čuvajte zakone moje i vršite ih, pa ćete živeti u zemlji bez straha. Levitski Zakonik 25:18
 • Za Venijamina reče:Mili Gospodu nastavaće bez straha s Njim; zaklanjaće ga svaki dan, i medju plećima Njegovim nastavaće. Ponovljeni Zakon 33:12
 • Budi, dakle, voljan i blagoslovi dom sluge svog da bude doveka pred Tobom; jer si Ti Gospode, rekao, i Tvojim će blagoslovom biti blagosloven dom sluge Tvog doveka. 2. Samuelova 7:29
 • I namesti David vojsku u Siriji što je pod Damaskom, i Sirci postaše sluge Davidove plaćajući mu danak. I Gospod čuvaše Davida kuda god idjaše. 2. Samuelova 8:6
 • AI bejah s tobom kuda si god išao, i istrebih sve neprijatelje tvoje ispred tebe, i stekoh ti ime kao što je ime velikih ljudi na zemlji. 1. Dnevnika 17:8
 • Jer se car uzda u Gospoda i u milost Višnjeg; i ne koleba se. Naći će ruka Tvoja sve neprijatelje Tvoje, naći će desnica Tvoja one koji mrze na Tebe. Učinićeš ih kao peć zažarenu, kad se razgneviš; gnev će ih Gospodnji progutati, i oganj će ih proždreti. Psalmi 21:79
 • A car će se veseliti o Bogu, hvaliće se svaki koji se kune Njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Psalmi 63:11
 • Tu ću učiniti da uzraste rog Davidu, postaviću videlo pomazaniku svom. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu; a na njemu će cvetati venac njegov. Psalmi 132:17, 18
 • Koji daješ spasenje carevima, i Davida slugu svog izbavljaš od ljutog mača. Psalmi 144:10
 • Zaklon je Bog večni i pod mišicom večnom; On će odagnati ispred tebe neprijatelje tvoje, i reći će:Zatri! Ponovljeni Zakon 33:27
 • Ja mirno ležem i spavam; jer Ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Psalmi 4:8
 • Svagda vidim pred sobom Gospoda:On mi je s desne strane da ne posrnem. Psalmi 16:8
 • Andjeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se Njega boje, i izbavljaju ih. Psalmi 34:7
 • Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi. Psalmi 46:1
 • Jer si Ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjeg si izabrao sebi za utočište. Neće Te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe Tvoje. Psalmi 91:9, 10
 • Ako Gospod neće graditi dom, uzalud se muče koji ga grade; ako neće Gospod čuvati grad, uzalud ne spava stražar. Psalmi 127:1
 • Jer će ti Gospod biti uzdanica i čuvaće ti nogu da se ne uhvati. Poslovice 3:26
 • U strahu je Gospodnjem jako pouzdanje, i sinovima je utočište. Poslovice 14:26
 • Tvrda je kula ime Gospodnje. K Njemu će pobeći pravednik, i biće u visokom zaklonu. Poslovice 18:10
 • Konj se oprema za dan boja, ali je u Gospoda spasenje. Poslovice 21:31
 • Sve su reči Božije čiste; On je štit onima koji se uzdaju u Nj. Poslovice 30:5
 • Jer Gospod Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima. Amos 3:7
 • Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva djavolskog: Jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti ispod neba. EFEŽANIMA 6:11, 12