Лечење


 • Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod.
  Psalmi 34:19
 • Boluje li ko medju vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim, i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod; i ako je grehe učinio, oprostiće mu se. Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe, i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednog mnogo može pomoći.
  Jakovljeva 5:1416
 • Posla reč svoju i isceli ih, i izbavi ih iz groba njihovog.
  Psalmi 107:20
 • Vrati se i reci Jezekiji, vodji naroda mog:Ovako veli Gospod Bog Davida oca tvog:Čuo sam molitvu tvoju, i video sam suze tvoje; evo isceliću te, do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji.
  2. Kraljevima I1. Kraljevima 20:5
 • Jer ću te isceliti, i rane ću ti izlečiti, govori Gospod, jer te zvaše oteranom:Sionom, kog niko ne traži.
  Jeremija 30:17
 • On daje snagu umornom, i nejakom umnožava krepost.
  Isaija 40:29
 • On ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje;
  Psalmi 103:3
 • Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo.
  Isaija 53:5
 • I reče:Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svog, i učiniš što je pravo u očima Njegovim, i ako prigneš uho k zapovestima Njegovim i sačuvaš sve uredbe Njegove, nijednu bolest koju sam pustio na Misir neću pustiti na tebe; jer sam ja Gospod, lekar tvoj.
  Izlazak 15:26
 • I videvši ih reče im:Idite i pokažite se sveštenicima. I oni idući očistiše se.
  Luki 17:14
 • I dozvavši svojih dvanaest učenika dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone, i da isceljuju od svake bolesti i svake nemoći.
  Mateju 10:1
 • A vama, koji se bojite imena mog, granuće Sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima Njegovim, i izlazićete i skakaćete kao teoci od jasala.
  Malahija 4:2
 • I reče mu Petar:Eneja! Isceljuje te Isus Hristos, ustani i prostri sam sebi. I odmah usta.
  Dela apostolska 9:34
 • A znaci onima koji veruju biće ovi:imenom mojim izgoniće djavole; govoriće novim jezicima; Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće.
  Marku 16:1718
 • I staze poravnite nogama svojim, da ne svrne šta je hromo, nego još da se isceli.
  Jevrejima 12:13
 • I da se ne bih poneo za premnoga otkrivenja, dade mi se žalac u meso, andjeo sotonin, da me ćuša da se ne ponosim. Zato triput Gospoda molih da odstupi od mene. I reče mi:Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim. Dakle ću se najsladje hvaliti svojim slabostima, da se useli u mene sila Hristova.
  2. Korinćanima 12:79
 • I reče:Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svog, i učiniš što je pravo u očima Njegovim, i ako prigneš uho k zapovestima Njegovim i sačuvaš sve uredbe Njegove, nijednu bolest koju sam pustio na Misir neću pustiti na tebe; jer sam ja Gospod, lekar tvoj.
  Izlazak 15:26
 • Vrati se i reci Jezekiji, vodji naroda mog:Ovako veli Gospod Bog Davida oca tvog:Čuo sam molitvu tvoju, i video sam suze tvoje; evo isceliću te, do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji.
  2. Kraljevima 20:5
 • Jer se ne ogluši molitve ništeg niti je odbi; ne odvrati od njega lice svoje, nego ga usliši kad Ga zazva.
  Psalmi 22:24
 • Budite slobodni, i neka bude jako srce vaše, svi koji se u Gospoda uzdate.
  Psalmi 31:24
 • Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod.
  Psalmi 34:19
 • On ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje;
  Psalmi 103:3
 • Posla reč svoju i isceli ih, i izbavi ih iz groba njihovog.
  Psalmi 107:20
 • U nevolji mojoj teši me što me reč Tvoja oživljava.
  Psalmi 119:50
 • Da nije zakon Tvoj bio uteha moja, poginuo bih u nevolji svojoj.
  Psalmi 119:92
 • Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po reči svojoj.
  Psalmi 119:107
 • Isceljuje one koji su skrušenog srca, i leči tuge njihove;
  Psalmi 147:3
 • On daje snagu umornom, i nejakom umnožava krepost.
  Isaija 40:29
 • Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo.
  Isaija 53:5
 • Gle, nije okraćala ruka Gospodnja da ne može spasti, niti je otežalo uho Njegovo da ne može čuti.
  Isaija 59:1
 • Jer ću te isceliti, i rane ću ti izlečiti, govori Gospod, jer te zvaše oteranom:Sionom, kog niko ne traži.
  Jeremija 30:17
 • Gle, ja sam Gospod Bog svakog tela, eda li je meni šta teško?
  Jeremija 32:27
 • Tražiću izgubljenu, i dovešću natrag odagnanu, i ranjenu ću zaviti i bolesnu okrepiti; a tovnu ću i jaku potrti, pašću ih pravo.
  Jezekilj 34:16
 • A vama, koji se bojite imena mog, granuće Sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima Njegovim, i izlazićete i skakaćete kao teoci od jasala.
  Malahija 4:2
 • A Isus obazrevši se i videvši je reče:Ne boj se, kćeri; vera tvoja pomogla ti je. I ozdravi žena od tog časa.
  Mateju 9:22
 • I jedan dan učaše On, i onde sedjahu fariseji i zakonici koji behu došli iz sviju sela galilejskih i Judina jskih i iz Jerusalima; i sila Gospodnja isceljivaše ih.
  Luki 5:17
 • I videvši ih reče im:Idite i pokažite se sveštenicima. I oni idući očistiše se.
  Luki 17:14
 • Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe, i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednog mnogo može pomoći.
  Jakovljeva 5:16
 • A znaci onima koji veruju biće ovi:imenom mojim izgoniće djavole; govoriće novim jezicima; Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće.
  Marku 16:17, 18
 • Boluje li ko medju vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim, i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod; i ako je grehe učinio, oprostiće mu se. Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe, i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednog mnogo može pomoći.
  Jakovljeva 5:14, 15, 16