Pycha


 • Niemówcież napotem słów pysznych, a niech nie wychodzą słowa harde z ust waszych; albowiem Bóg jest umiejętności Panem, a nadawają się sprawy jego.
  1 Samuela 2:3
 • Za pychą przychodzi hańba; ale przy pokornych jest mądrość.
  Przysłów 11:2
 • Samą tylko pychą człowiek zwady wszczyna, ale przy tych, co radę przyjmują, jest mądrość.
  Przysłów 13:10
 • Pan wywróci dom pysznych; ale wdowy granicę utwierdzi.
  Przysłów 15:25
 • Pokory i bojaźni Pańskiej nagrodą jest bogactwo, i sława i żywot.
  Przysłów 22:4
 • Pycha człowiecza poniża go; ale pokorny w duchu sławy dostępuje.
  Przysłów 29:23
 • A tak kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł.
  1. Koryntów 10:12
 • Ale zakon nie jestci z wiary; lecz "człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie".
  Galatów 3:12
 • Uniżajcie się przed obliczem Pańskiem, a wywyższy was.
  Jakuba 4:10
 • Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie.
  Łukasza 14:11
 • Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takowym nie masz zakonu.
  Galatów 5:22, 23
 • Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie.
  Filipian 2:3-5
 • Obrzydliwością jest Panu każdy wyniosłego serca; który choć sobie innych na pomoc weźmie, nie ujdzie pomsty.
  Przysłów 16:5
 • Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha.
  Przysłów 16:18
 • Zda się podczas droga być prosta człowiekowi; wszakże dokończenie jej pewna droga na śmierć.
  Przysłów 16:25
 • Przed upadkiem podnosi się serce człowiecze, a sławę uprzedza poniżenie.
  Przysłów 18:12
 • Owszem, hojniejszą daje łaskę; bo mówi:Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje.
  Jakuba 4:6
 • Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej.
  Psalmówów 25:9
 • Także, młodsi! bądźcie poddani starszym, a wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżajcież się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego; Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdyż on ma pieczę o was.
  1 Piotra 5:5-7
 • Niech się nie chlubi zbrojny, jako ten, który złożył zbroję.
  1 Królewska 20:11
 • Bo to wszystko ręka moja uczyniła, i nią stanęło to wszystko, mówi Pan. Wszakże Ja na tego patrzę, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na słowo moje.
  Izajasza 66:2