Mądrość


 • Tedy rzekł do sędziów:Baczcież, co czynicie; bo nie ludzki sąd odprawujecie, ale Pański, który jest z wami przy sprawie sądowej. 2 Kronik 19:6
 • Owszem, jeźli na rozum zawołasz, a roztropności wezwieszli głosem swoim; Tedy zrozumiesz bojaźń Pańską, a znajomość Bożą znajdziesz. Albowiem Pan daje mądrość, z ust jego pochodzi umiejętność i roztropność. Przysłów 2:3, 5, 6
 • Człowiek sporządza myśli serca swego; ale od Pana jest odpowiedź języka. Przysłów 16:1
 • Ludzie źli nie zrozumiewają sądu; ale którzy Pana szukają, rozumieją wszystko. Przysłów 28:5
 • I odpocznie na nim Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch umiejętności i bojaźni Pańskiej. I będzie czułym w bojaźni Pańskiej, nie będzie według widzenia oczów swoich sądził, ani według słyszenia uszów swoich karał. Izajasza 11:2, 3
 • A onym czterem młodzieńcom dał Bóg umiejętność i rozum we wszelakiem piśmie i mądrości; nadto Danijelowi dał wyrozumienie wszelakiego widzenia i snów. Daniela 1:17
 • A jeźli komu z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia; i będzie mu dana. Jakuba 1:5
 • Spraw, abym rano słyszał miłosierdzie twoje, bo w tobie ufam; oznajmij mi drogę, którąbym miał chodzić; bo do ciebie podnoszę duszę moję. Psalmówów 143:8
 • Naucz mię czynić wolę twoję, albowiemeś ty Bóg mój; duch twój dobry niech mię prowadzi po ziemi prawej. Dla imienia twego, Panie!ożyw mię; dla sprawiedliwości twojej wywiedź z utrapienia duszę moję. Psalmówów 143:10, 11
 • Tych gdy mądry słuchać będzie, przybędzie mu nauki, a roztropny w radach opatrzniejszy będzie, Przysłów 1:5
 • Droga głupiego zda się prosta przed oczyma jego; ale kto słucha rady, mądrym jest. Przysłów 12:15
 • Gdzie niemasz rady, rozsypują się myśli; ale w mnóstwie radców ostoją się. Przysłów 15:22
 • Słuchaj rady, a przyjmuj karność, abyś kiedyżkolwiek był mądrym. Przysłów 19:20
 • Myśli radami utwierdzaj, a wojnę prowadź opatrznie. Przysłów 20:18
 • Albowiem przez mądrą radę zwiedziesz bitwę, a wybawienie przez mnóstwo radców mieć będziesz. Przysłów 24:6
 • Nie sądźcie według widzenia, ale sprawiedliwy sąd sądźcie. Jana 7:24
 • Ale mądrość, która jest z góry, najprzódci jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca, i nieobłudna. Jakuba 3:17
 • Trzeci to już raz idę do was. W ustach dwóch lub trzech świadków stanie każde słowo. 2 Koryntian 13:1