Zależą od Pana


 • I rzekł Mojżesz do ludu:Nie bójcie się, stójcie, a patrzajcie na wybawienie Pańskie, które wam dziś uczyni; bo Egipczanów, których teraz widzicie, więcej nie oglądacie na wieki Pan będzie walczył za was, a wy milczeć będziecie.
  Wyjścia 14:13, 14
 • Gdy się ruszysz na wojnę przeciw nieprzyjaciołom twoim, a obaczysz konie, i wozy, i lud większy nad cię, nie bój się ich; bo Pan, Bóg twój, z tobą jest, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej.
  Powtórzonego Prawa 20:1
 • A Pan on pójdzie przed tobą, on będzie z tobą, nie odstąpi cię, ani cię opuści; nie bójże się, ani się lękaj.
  Powtórzonego Prawa 31:8
 • Tak mąż jeden z was będzie uganiał tysiąc; albowiem Pan, Bóg wasz, on walczy za wami, jako wam obiecał.
  Jozuego 23:10
 • Nóg świętych swoich ochrania, a niepobożni w ciemnościach zamilkną; bo nie w sile swojej będzie się mąż zmacniał.
  1 Samuela 2:9
 • Pójdźmy, a przejdziemy do straży tych nieobrzezańców, snać uczyni Pan przez nas wybawienie; boć nie trudno Panu wybawić w wielu albo w trosze.
  1 Samuela 14:6
 • I dozna wszystko to zgromadzenie, że nie mieczem, ani oszczepem wybawia Pan, gdyż Pańska jest walka, a poda was w ręce nasze.
  1 Samuela 17:47
 • Zmacniajcie się, i mężnie sobie poczynajcie; nie bójcie się, ani się lękajcie twarzy króla Assyryjskiego, ani twarzy wszystkiego mnóstwa, które jest z nim; bo większy jest z nami niżeli z nim. Z nimi jest ramię cielesne; ale z nami jest Pan, Bóg nasz, aby nas ratował i odprawiał wojny nasze. Tedy spoległ lud na słowach Ezechyjasza, króla Judzkiego.
  2 Kronik 32:7, 8
 • Zatrzymuj kroki moje na drogach twych, aby się nie chwiały nogi moje.
  Psalmówów 17:5
 • Sądź mię, Panie! Boć ja w niewinności mojej chodzę, a w Panu ufając, nie zachwieję się.
  Psalmówów 26:1
 • Dajże nam ratunek w utrapieniu; boć omylny ratunek ludzki.
  Psalmówów 60:11
 • Ty przecież na Bogu spolegaj, duszo moja! bo od niego jest oczekiwanie moje.
  Psalmówów 62:5
 • Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoję w tobie, i w których sercu są drogi twoje.I idą huf za hufem, a ukazują się przed Bogiem na Syonie.
  Psalmówów 84:5, 7
 • Słysząc złe nowiny, nie boi się; stateczne serce jego ufa w Panu. Umocnione serce jego nie boi się, aż ogląda pomstę nad nieprzyjaciołmi swymi.
  Psalmówów 112:7, 8
 • Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku.
  Psalmówów 118:8
 • Spraw, abym rano słyszał miłosierdzie twoje, bo w tobie ufam; oznajmij mi drogę, którąbym miał chodzić; bo do ciebie podnoszę duszę moję.
  Psalmówów 143:8
 • Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie spolegaj. We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostować będzie ścieszki twoje.
  Przysłów 3:5, 6
 • Jeźli się nawrócicie i uspokoicie się, zachowani będziecie; w milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. Ale nie chcecie;
  Izajasza 30:15
 • Toć jest słowo Pańskie do Zorobabela mówiące:Nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale duchem moim, mówi Pan zastępów.
  Zachariasza 4:6
 • Jam jest winna macica, a wyście latorośle; kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
  Jana 15:5
 • Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza.
  1 Jana 5:4