Wyniki chwalą


 • Weselcie się w Panu, i radujcie się sprawiedliwi, a wykrzykajcie wszyscy, którzyście serca szczerego.
  Psalmówów 32:11
 • Weselcie się w Panu sprawiedliwi; bo szczerym przystoi chwalić Pana.
  Psalmówów 33:1
 • Będę błogosławił Pana na każdy czas; zawżdy będzie chwała jego w ustach moich.
  Psalmówów 34:1
 • A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoję, i na każdy dzień chwałę twoję.
  Psalmówów 35:28
 • Błogosławiony Pan; na każdy dzień hojnie nas opatruje dobrami swemi Bóg zbawienia naszego. Sela.
  Psalmówów 68:19
 • Niechaj będą napełnione usta moje chwałą twoją, przez cały dzień sławą twoją.
  Psalmówów 71:8
 • Dobra rzecz jest wysławiać Pana, a śpiewać imieniowi twemu, o Najwyższy. Opowiadać z poranku miłosierdzie twoje, i prawdę twoję na każdą noc,
  Psalmówów 92:1, 2
 • Wnijdźcież w bramy jego z wysławianiem, a do sieni jego z chwałami; wysławiajcież go, dobrorzeczcież imieniowi jego;
  Psalmówów 100:4
 • Błogosław duszo moja Panu, i wszystkie wnętrzności moje imieniowi jego świętemu. Błogosławże duszo moja Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego.
  Psalmówów 103:1, 2
 • Niechajże wysławiają przed Panem miłosierdzie jego, a dziwne sprawy jego przed synami ludzkimi:
  Psalmówów 107:8
 • I ofiarując ofiary chwały, niech opowiadają sprawy jego z wesołem śpiewaniem.
  Psalmówów 107:22
 • Od wschodu słońca, aż do zachodu jego, niech będzie chwalebne imię Pańskie.
  Psalmówów 113:3
 • Podnieśmy serca i ręce nasze w niebo do Boga.
  Lamentacje 3:41
 • Ale ja z głosem dziękczynienia ofiarować ci będę, com ślubował, spełnię; od Pana jest obfite wybawienie.
  Jonasza 2:9
 • Rozmawiając z sobą przez Psalmówy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swojem Panu, Dzięki czyniąc zawsze za wszystko, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu.
  Efezjan 5:19, 20
 • Za wszystko dziękujcie; albowiem tać jest wola Boża w Chrystusie Jezusie przeciwko wam.
  1 Tesaloniczan 5:18
 • Przetoż przez niego ofiarujmy Bogu ofiarę chwały ustawicznie, to jest owoce warg wyznawających imieniowi jego.
  Hebrajczyków 13:15
 • Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, i mali, i wielcy.
  Apokalipsa 19:5