Hevder landet


 • Stå op, og dra gjennem landet så langt og så bredt som det er! For dig vil jeg gi det.
  1 Mosebok 13:17
 • Jorden må ikke selges for alle tider; for mig hører landet til, I er fremmede og gjester hos mig.
  3 Mosebok 25:23
 • Hvert sted I treder på med eders fot, skal høre eder til;
  5 Mosebok 11:24
 • Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig.
  2 Samuels 22:20
 • Begjær av mig! Så vil jeg gi dig hedningene til arv og jordens ender til eie.
  Salmenes 2:8
 • Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler utfridde han dem,og han førte dem på rett vei, så de gikk til en by de kunde bo i.
  Salmenes 107:6, 7
 • og når du viker av til høire eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak dig: Dette er veien, gå på den!
  Esaias 30:21
 • Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder!
  Matteus 7:7
 • Ved tro var Abraham lydig da han blev kalt, så han drog ut til det sted han skulde få til arv, og han drog ut uten å vite hvorhen han skulde komme;
  Hebreerne 11:8
 • Og se, jeg er med dig og vil bevare dig hvor du så går, og jeg vil føre dig tilbake til dette land; jeg vil ikke forlate dig før jeg har gjort det jeg har lovt dig.
  1 Mosebok 28:15
 • Se, jeg sender en engel foran dig for å vokte dig på veien og for å føre dig til det sted jeg har utsett for dig.
  2 Mosebok 23:20
 • Så gå nu og før folket dit jeg har sagt dig! Se, min engel skal gå foran dig, men på min hjemsøkelses dag vil jeg hjemsøke dem for deres synd.
  2 Mosebok 32:34
 • Da sa han: Mitt åsyn [de. jeg selv] skal gå med, og jeg vil føre dig til hvile.
  2 Mosebok 33:14
 • Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang!
  5 Mosebok 28:6
 • og vandret fra folk til folk, fra et rike til et annet folk,tillot han ikke noget menneske å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld:Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noget ondt!
  Salmenes 105:13-15
 • Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler førte han dem ut.Han lot stormen bli til stille, og bølgene omkring dem tidde.Og de gledet sig over at de la sig; og han førte dem til den havn de ønsket.
  Salmenes 107:28-30
 • Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid.
  Salmenes 121:8
 • Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense,så fører også der din hånd mig, og din høire hånd holder mig fast.
  Salmenes 139:9, 10
 • Jeg vil gå frem foran dig, og bakker vil jeg jevne; dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderhugge.Og jeg vil gi dig skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte dig ved navn, Israels Gud.
  Esaias 45:2, 3
 • Derfor skal du si: Så sier Herren, Israels Gud: Da jeg lot dem fare langt bort iblandt hedningefolkene, da jeg spredte dem i landene, blev jeg en kort tid en helligdom for dem i de land de var kommet til.
  Esekiel 11:16