Bekjempe fienden Resisting


 • for den skal komme lik en voldsom strøm som Herrens vær driver avsted. Esaias 59:19
 • Og han kalte sine tolv disipler til sig og gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet. Matteus 10:1
 • Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. Matteus 16:19
 • Vik bak mig, Satan! for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Markus 8:33
 • Og han kalte de tolv sammen og gav dem makt og myndighet over alle de onde ånder og til å helbrede sykdommer, Lukas 9:1
 • Herre! endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn! Lukas 10:17
 • Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade eder; Lukas 10:19
 • for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker,idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 2 Korintierne 10:4, 5
 • og gi ikke djevelen rum! Efeserne 4:27
 • For øvrig -- bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; Efeserne 6:10, 11
 • I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden. 1Johannes 4:4
 • Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden. 1 Peters 5:8, 9
 • Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. 1Johannes 3:8