Alkoholmisbruk


 • Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden,
  Efeserne 5:18
 • For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøie sig, og hver tunge skal prise Gud.Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv.
  Romerne 14:11, 12
 • Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer -- dette er eders åndelige gudstjeneste --og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!
  Romerne 12:1, 2
 • Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen,eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.
  1 Korintierne 6:9-11
 • Jeg har lov til alt -- men ikke alt gagner; jeg har lov til alt -- men jeg skal ikke la noget få makten over mig.
  1 Korintierne 6:12
 • Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.La derfor ikke synden herske i eders dødelige legeme, så I lyder dets lyster;by heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighets våben, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighets våben for Gud!
  Romerne 6:11-13
 • Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.
  Johannes8:36
 • Vinen er en spotter, sterk drikk volder støi, og hver den som raver av den, blir ikke vis.
  Salomos Ordsprog 20:1
 • Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender sig fra dem, finner miskunnhet.
  Salomos Ordsprog 28:13
 • Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.
  1 Johannes 1:8, 9
 • But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness,goodness, faith,.. Meekness,temperance: against such there is no law.
  Galaterne 5:22, 23
 • Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.
  1 Korintierne 10:13
 • Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?
  I Korintierne6:19
 • Drikk ikke lenger bare vann, men nyt litt vin for din mave og dine jevnlige sykdommer.
  1 Timoteus 5:23
 • så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.For det er nok at I i den fremfarne livstid har gjort hedningenes vilje, idet I ferdedes i skamløshet, lyster, fyll, svir, drikk og skammelig avgudsdyrkelse;derfor undrer de sig når I ikke renner med dem ut i den samme strøm av ryggesløshet, og spotter eder;men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde.For derfor blev evangeliet forkynt også for døde at de visstnok skulde dømmes som mennesker i kjødet, men leve således som Gud i ånden.Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,
  1 Peters 4:2-7