Abort


  • Du skal ikke slå ihjel. 5 Mosebok 5:17
  • Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet. Salmenes 139:16
  • Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. 1 Mosebok 1:27
  • Se, barn er Herrens gave, livsfrukt er en lønn. Salmenes 127:3
  • For du har skapt mine nyrer, du virket mig i min mors liv.Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel.Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp. [de. i mors liv] Salmenes 139:13-15
  • Har ikke han som skapte mig i mors liv, skapt også dem, og har ikke en og den samme dannet oss i mors liv? Jobs 31:15
  • Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg dig, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg dig; jeg satte dig til en profet for folkene. Jeremias 1:5