Lykke


  • Da skal alle de som tar sin tilflukt til dig, glede sig; til evig tid skal de juble, og du skal verne om dem; og de som elsker ditt navn, skal fryde sig i dig. Salmenes 5:11
  • Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig. Salmenes 16:11
  • For et øieblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde; om aftenen kommer gråt som gjest, og om morgenen er det frydesang. Salmenes 30:5
  • De som sår med gråt, skal høste fryderop. Salmenes 126:5
  • En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.Frukten av dine henders arbeid skal du nyte; lykksalig er du, og det går dig vel. Salmenes 128:1, 2
  • Og Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang, og evig glede er det over deres hode; fryd og glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly. Esaias 35:10
  • Dette har jeg talt til eder forat min glede kan være i eder, og eders glede kan bli fullkommen. Johannes 15:11
  • Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd; Romerne 14:17