Lykke


 • Da skal alle de som tar sin tilflukt til dig, glede sig; til evig tid skal de juble, og du skal verne om dem; og de som elsker ditt navn, skal fryde sig i dig.
  Salmenes 5:11
 • Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.
  Salmenes 16:11
 • For et øieblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde; om aftenen kommer gråt som gjest, og om morgenen er det frydesang.
  Salmenes 30:5
 • De som sår med gråt, skal høste fryderop.
  Salmenes 126:5
 • En sang ved festreisene. Lykksalig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.Frukten av dine henders arbeid skal du nyte; lykksalig er du, og det går dig vel.
  Salmenes 128:1, 2
 • Og Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang, og evig glede er det over deres hode; fryd og glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly.
  Esaias 35:10
 • Dette har jeg talt til eder forat min glede kan være i eder, og eders glede kan bli fullkommen.
  Johannes 15:11
 • Guds rike består jo ikke i å ete og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den Hellige Ånd;
  Romerne 14:17