Guds ord


 • I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet (en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far) full av nåde og sannhet.
  Johannes 1:1,14
 • Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.
  Matteus 4:4
 • I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord forat jeg ikke skal synde imot dig.-
  Salmenes 119:11
 • I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder;
  Johannes15:3
 • Dine ords åpenbaring oplyser, den gjør enfoldige forstandige.
  Salmenes 119:130
 • Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.
  2 Timoteus 2:15
 • For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,-
  Hebreerne 4:12
 • Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv.
  Johannes 6:63
 • Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.-
  Matteus 24:35
 • og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse,
  1 Peters 2:2