адалдық


 • Жалған таразы Жаратқанға жиренішті, Адал таразы Оған ұнамдысы...Әділ жанды адалдығы жетелер, Арамзаның түбіне сұмдығы жетер.
  Притчи 11:1, 3
 • Арамза жалған сөзінен ұсталар, Әділ жан пәледен аман құтылар...Білген шындығын айтқан әділдікті паш етер, Жалған куәгер болған опасыздық етер.
  Притчи 12:13, 17
 • Күнәларын жасырған жан өркендемейді, Оларын мойындап, бас тартқан рақым көреді.
  Притчи 28:13
 • Жамандыққа жамандықпен қайтармаңдар! Іс-әрекеттеріңнің жұрт алдында ізгі болуына тырысыңдар.
  Римдіктерге 12:17
 • Иеміз алдында да, адамдар алдында да адал жүруге тырысамыз.
  2 Қорынттықтарга 8:21
 • бір-біріңе өтірік те айтпаңдар! Себебі сендер ескі күнәкар болмыстарыңның іс-әрекетін тастап,
  Қолостықтарга 3:9
 • Қайта, құпия да ұят қылықтардан аулақ жүріп, ешқандай қулық-сұмдықты қолданбаймыз. Құдайдың хабарын бұрмаламаймыз да: Оның көз алдында шындықты ашық уағыздап, өзімізді барлық адамдардың ар-ұждандарына таныстырамыз.
  2 Қорынттықтарга 4:2
 • Сондықтан сауығып кету үшін, жасаған күнәларыңды бір-біріңе айтып мойындап, бір-бірің үшін сиыныңдар! Әділ адамдардың Құдайға сиынуларының күші орасан зор.
  Жақыптың 5:16