Egyszerűség


  • És én, ha felemeltetem e földrõl, mindeneket magamhoz vonszok. János 12:32
  • Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. 1 korinthusiakhoz 1:17
  • Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erõtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erõseket;És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:Hogy ne dicsekedjék õ elõtte egy test sem. 1 korinthusiakhoz 1:27-29
  • És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitetõ beszédiben állott, hanem léleknek és erõnek megmutatásában: 1 korinthusiakhoz 2:4