Becsületesség


 • Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az õ cselekedeteivel együtt.
  Kolosséiakhoz 3:9
 • Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember elõtt.
  Rómaiakhoz 12:17
 • Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr elõtt, hanem az emberek elõtt is.
  2 korinthusiakhoz 8:21
 • Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki. Az igazakat tökéletességök vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja.
  A példabeszédek 11:1, 3
 • Az igazakat tökéletességök vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja. A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.
  A példabeszédek 12:13, 17
 • A ki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.
  A példabeszédek 28:13
 • Valljátok meg bûneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. -
  Jakob 5:16
 • Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten elõtt.
  2 korinthusiakhoz 4:2