Ígéretek a boldogság


 • És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod õket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet.
  A zsoltárok 5:11
 • Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te Jóbbodon gyönyörûségek vannak örökké.
  A zsoltárok 16:11
 • Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.
  A zsoltárok 30:5
 • A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.
  A zsoltárok 126:5
 • Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az õ útaiban jár!Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.
  A zsoltárok 128:1, 2
 • Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak: és eltûnik fájdalom és sóhaj.
  Ézsaiás 35:10
 • Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.
  János 15:11
 • Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
  Rómaiakhoz 14:17