Küzdelem a jó harcot


 • ye approach this day unto battle against your enemies: let not your hearts faint, fear not, and do not tremble, neither be ye terrified because of them;
  Mózes ötödik könyve 20:3
 • Áldott az Úr, az én kõváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.
  A zsoltárok 144:1
 • De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kõsziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
  Máté 16:18
 • Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az õ ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.
  2 korinthusiakhoz 2:14
 • Hogy adja meg néktek az Õ dicsõsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerõsödjetek az Õ Lelke által a belsõ emberben;
  Efezusiakhoz 3:16
 • Harczold meg a hitnek szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság elõtt.
  1 Timóteushoz 6:12
 • Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
  2 Timóteushoz 2:4
 • Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettõl fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erõsek vagytok, és az Isten ígéje megmarad bennetek, és meggyõztétek a gonoszt.
  János első 2:14
 • Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felõl, kénytelen voltam, hogy intõleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott.
  Júdás 3