פשטות


  • ואני בהנשאי מעל הארץ אמשך כלם אלי׃ יוחנן 12: 32
  • כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם לבשר לא בחכמת דברים למען אשר לא יהיה לריק צלב המשיח׃ הראשונה אל־הקורינתים 1: 17
  • כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק׃ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃ 9 כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃ הראשונה אל־הקורינתים 1: 27- 29
  • ודברי וקריאתי לא לפתות באמרי חכמת בני אדם כי אם בתוכחת הרוח והגבורה׃ הראשונה אל־הקורינתים 2: 4