להתנגד לשטן


 • וייראו ממערב את שם יהוה וממזרח שמש את כבודו כי יבוא כנהר צר רוח יהוה נססה בו׃ ישעיה 59: 19
 • ויקרא אליו את שנים עשר תלמידיו ויתן להם שלטן על רוחות הטמאה לגרשם ולרפוא כל חלי וכל מדוה׃ מַתָּי 10: 1
 • ואתן לך את מפתחות מלכות השמים וכל אשר תאסר על הארץ אסור יהיה בשמים וכל אשר תתיר על הארץ מתר יהיה בשמים׃ מַתָּי 16: 19
 • ויפן אחריו ויבט את תלמידיו ויגער בפטרוס לאמר סור מעל פני השטן כי אין לבך לדברי האלהים כי אם לדברי האדם׃ מרקוםי 8: 33
 • ויקרא אל שנים העשר ויתן להם גבורה ושלטן על כל השדים ולרפא חליים׃ לוקם 9: 1
 • וישובו השבעים בשמחה ויאמרו אדנינו גם השדים נכנעים לנו בשמך׃ לוקם 10: 17
 • הנה השלטתי אתכם לדרך על נחשים ועקרבים ועל כל גבורת האיב וכל דבר לא יזיק לכם׃ לוקם 10: 19
 • כי כלי מלחמתנו אינם של הבשר כי אם חזקים הם לאלהים להרס מבצרים׃באשר הרסים אנחנו תחבלות וכל מרום המתנשא נגד דעת האלהים ושובים כל מזמה למשמעת המשיח׃ השנייה אל־הקורינתים 10: 4, 5
 • גם לא תתנו מקום לשטן׃ אל־האפסיים 4: 27
 • סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃ אל־האפסיים 6: 10, 11
 • אתם הבנים הנכם מאלהים ונצחתם אתם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם׃ 1 יוחנן 4: 4
 • כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃אחי אל תתאוננו איש על רעהו פן תשפטו הנה השופט עמד לפתח׃ פטרום הראשונה 5: 8, 9
 • והעשה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בן האלהים להפר את פעלות השטן׃ 1 יוחנן 3: 8