עידוד


 • Psalms 34:18 קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃
 • Psalms 34:22 פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל החסים בו׃
 • Psalms 37:24 כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו׃
 • Psalms 71:20, 21 אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני׃ תרב גדלתי ותסב תנחמני׃
 • Psalms 94:19 ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי׃
 • Psalms 119 : 50 זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃
 • Psalms 138:7 אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃
 • Psalms 142:3 בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי׃
 • Isaiah 25:4כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃
 • Isaiah 41:10 אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃
 • Isaiah 41:17 העניים והאביונים מבקשים מים ואין לשונם בצמא נשתה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם׃
 • Isaiah 41:18 אפתח על שפיים נהרות ובתוך בקעות מעינות אשים מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים׃
 • Isaiah 61:3 לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר׃
 • Lamentations 3 :31-33 כי לא יזנח לעולם אדני׃ כי אם הוגה ורחם כרב חסדו׃ כי לא ענה מלבו ויגה בני איש׃
 • Romans 8:28 והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃
 • Philippians1:6 ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃