Anteeksianto ja katkeruus


 • Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:14, 15
 • "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". -
  Evankeliumi Luukkaan mukaan 23:34
 • Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 8:11
 • Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.
  JESAJA 43:25
 • Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:7
 • Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."
  Kirje heprealaisille 8:12
 • Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?"Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:21, 22
 • Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 1:9
 • Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.
  PSALMIT 103:12
 • Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra.
  KOLMAS MOOSEKSEN 19:18
 • Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton;
  PSALMIT 18:25
 • Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat.
  PSALMIT 86:5
 • Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun,niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä.
  SANANLASKUT 3:3, 4
 • Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi."
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:35
 • Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."
  Evankeliumi Markuksen mukaan 11:25
 • Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.
  Evankeliumi Luukkaan mukaan 6:37
 • Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.
  Kirje efesolaisille 4:32
 • kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
  Kirje kolossalaisille 3:13
 • ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,
  Kirje heprealaisille 12:15