Toimitus


 • Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
  Ensimmäinen kirje Timoteukselle 6:10
 • Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:33
 • Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta. Mutta te sanotte: "Missä asiassa me sinulta riistämme?" Kymmenyksissä ja antimissa.Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta.Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti.
  MALAKIA 3:8-10
 • Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.
  Kirje filippiläisille 4:19
 • Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hyljättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää.
  PSALMIT 37:25
 • Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:14, 15
 • Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
  PSALMIT 23:1
 • Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu.
  PSALMIT 34:10
 • Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Sela.
  PSALMIT 68:19
 • avaa suusi, niin minä sen täytän.
  PSALMIT 81:10
 • Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat.
  PSALMIT 84:11
 • Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan.Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät.
  PSALMIT 145:15, 16
 • Vanhurskas saa syödä kylläksensä, mutta jumalattomain vatsa jää vajaaksi.
  SANANLASKUT 13:25
 • Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;
  JESAJA1:19
 • ja minä teen siunatuiksi heidät ja kaiken, mitä minun kukkulani ympärillä on, ja vuodatan sateen ajallansa - ne ovat siunauksen sateita.
  HESEKIEL 34:26
 • sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:8
 • Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan7:7, 8
 • Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:11
 • Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte."
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 21:22
 • Ja hän sanoi heille: "Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?" He vastasivat: "Ei mitään".
  Evankeliumi Luukkaan mukaan 22:35
 • Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa.
  Ensimmäinen kirje korinttilaisille 9:14
 • ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:22