Rukous


 • Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:7
 • Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:7
 • Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä.
  JEREMIA 33:3
 • Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.
  JEREMIA 29:13
 • Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.
  JESAJA65:24
 • Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."
  Evankeliumi Matteuksen mukaan18:19, 20
 • Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:14, 15
 • Rukoilkaa lakkaamatta.
  1 Thessalonians 5:17
 • Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi.Mutta Jumala kuuli minua ja otti vaarin minun rukoukseni äänestä.
  PSALMIT66:18, 19
 • Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja;mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi."
  Evankeliumi Luukkaan mukaan22:31, 32
 • jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.
  Kirje heprealaisille 7:25
 • Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
  Ensimmäinen kirje Timoteukselle 2:8
 • Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
  Kirje roomalaisille8:26, 27
 • Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.
  Evankeliumi Markuksen mukaan 11:24
 • ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje3:22
 • Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä".
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 26:39
 • Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:6, 7
 • Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
  Kirje heprealaisille4:16
 • Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
  Kirje efesolaisille 6:18
 • Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
  Ensimmäinen kirje Timoteukselle 2:8
 • Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja hän kuulee minun ääneni.
  PSALMIT 55:17
 • kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää.
  PSALMIT 102:17
 • Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni;sillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikani.
  PSALMIT 116:1, 2
 • Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja hän kuulee minun ääneni.
  PSALMIT 55:17
 • kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää.
  PSALMIT 102:17
 • Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni;sillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikani.
  PSALMIT 116:1, 2
 • Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat; sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta.
  JESAJA 30:19
 • Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.
  JESAJA 65:24
 • Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä.
  JEREMIA 33:3
 • Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:5
 • Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:18, 19, 20
 • ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 14:13, 14
 • Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:7
 • Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni.Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 16:23, 24
 • Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.
  Jaakobin kirje 4:8
 • ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 3:22
 • Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:14, 15
 • Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, joka on hänet tehnyt: Kysykää tulevaisia minulta ja jättäkää minun haltuuni minun lapseni, minun kätteni teot.
  JESAJA 45:11
 • Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.
  JEREMIA 29:13
 • "Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle: 'Kohoa ja heittäydy mereen', niin se tapahtuisi.Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte."
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 21:21, 21D, 22
 • Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.
  Evankeliumi Markuksen mukaan 11:24
 • Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
  Evankeliumi Luukkaan mukaan 11:9, 10
 • mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle,ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.
  Kirje roomalaisille 4:20, 21
 • Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,
  Kirje efesolaisille 3:20
 • Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
  Kirje heprealaisille 4:16
 • Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.
  Kirje heprealaisille 11:6
 • Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee.Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa,
  Jaakobin kirje 1:6, 7
 • Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.
  Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:14
 • Herra, varhain sinä kuulet minun ääneni, varhain minä valmistan sinulle uhrin ja odotan.
  PSALMIT 5:3
 • Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa.
  PSALMIT 63:1
 • Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä,
  PSALMIT 119:2
 • Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:6
 • Sillä kuoleman aallot piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut.Tuonelan paulat kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut.Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa, Jumalaani minä rukoilin; ja hän kuuli minun ääneni temppelistänsä, minun huutoni kohosi hänen korviinsa.
  TOINEN SAMUELIN KIRJA 22:5-7
 • Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksihuutonsa.
  PSALMIT 22:24
 • Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua."
  PSALMIT 50:15
 • Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.
  PSALMIT 62:8
 • Mutta hän katsoi heihin heidän ahdistuksessaan, kun hän kuuli heidän valitushuutonsa.Ja hän muisti heidän hyväkseen liittonsa ja armahti heitä suuressa laupeudessansa.
  PSALMIT 106:44, 45
 • Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni, älä salli minun eksyä pois sinun käskyistäsi.
  PSALMIT 119:10
 • Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
  JESAJA 55:6
 • Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan.
  JESAJA 64:7
 • Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.
  JEREMIA 29:13
 • Nouse, kohota valitushuuto yöllä, kun alkavat yövartiot. Anna sydämesi vuotaa kuin vesi Herran kasvojen edessä. Kohota kätesi häntä kohden pienten lastesi elämän puolesta, kun ne nääntyvät nälkään kaikkien katujen kulmissa.
  VALITUSVIRRET 2:19
 • Koetelkaamme teitämme, tutkikaamme niitä ja palatkaamme Herran tykö.Kohottakaamme sydämemme ynnä kätemme Jumalan puoleen, joka on taivaassa.
  VALITUSVIRRET 3:40, 41
 • Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen.
  JOOEL 2:12
 • Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 17:21